Skinboosters slätar ut huden från insidan, huden återfuktas och föryngras. Idag behöver du inte se äldre ut än du känner dig, ålder är bara en siffra. Vi erbjuder skinboosters Restylane Vital, Belotero Hydra och Radiesse Skinbooster. När vi åldras försämras hudens kvalitet, beroende bl.a. på att kollagen bryts ned. Vi har mycket kollagen under huden när vi är unga och det försvinner med åldern. Forskning och vetenskapliga studier har visat att Radiesse skinbooster stimulerar kollagennybildning under huden, huden blir slät, fast och föryngrad. Kollagen i krämerna kan inte penetrera hudlagret och är därför ineffektiva.


Skinboosters med hylauronsyra återfuktar huden från insidan. Spänsten i huden förbättras och huden blir slätare. Hyaluronsyra i hudkrämerna är för stor molekyl för att kunna penetrera huden och är därför verkningslös. Hyaluronsyra kan tillföras huden endast med injektionsbehandling. Vi använder oss av Restylane Vital och Belotero Hydra. Vi rekommenderar tre behandlingar med 2 veckors mellanrum. Behandlingen kan upprepas var sjätte månad för stadig effekt.